TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

CUNG CẤP GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT TƯ, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT

DU LỊCH TRI THỨC NÔNG NGHIỆP

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, đội ngũ chuyên gia của Việt Bắc luôn mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua công tác tư vấn trực tiếp cho mọi đối tượng có định hướng xây dựng và quản lý trang trại theo hướng ứng dụng công nghệ cao.