Xem thêm

Tất cả các sản phẩm của Việt Bắc đều được ghi rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ để đảm bảo tính minh bạch với đối tác, người tiêu dùng,…

Sức khỏe là tài sản quý nhất của con người, thực phẩm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe, chúng tôi luôn ý thức thực phẩm cho khách hàng cũng là cho chính bản thân và gia đình chúng tôi.

Sản phẩm chúng tôi có mặt hầu hết trên các tỉnh thành toàn quốc, hệ thống các siêu thị: COOPMART, AEON, BIG C, METRO,…và xuất khẩu đến các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Nông sản Việt Bắc luôn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của các tổ chức kiểm định vì sức khỏe người dùng.

Tất cả các sản phẩm của Việt Bắc  đều được ghi rõ ràng nguồn gốc, xuất xứ để đảm bảo tính minh bạch với đối tác, người tiêu dùng,…

Sức khỏe là tài sản quý nhất của con người, thực phẩm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe, chúng tôi luôn ý thức thực phẩm cho khách hàng cũng là cho chính bản thân và gia đình chúng tôi.

Sản phẩm chúng tôi có mặt hầu hết trên các tỉnh thành toàn quốc, hệ thống các siêu thị: COOPMART, AEON, BIG C, METRO,…và xuất khẩu đến các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Nông sản Việt Bắc luôn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của các tổ chức kiểm định vì sức khỏe người dùng.

Thư viện Việt Bắc

Thực phẩm an toàn

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sản phẩm được chọn lọc kỹ càng

Chất lượng trên từng sản phẩm

Chứng nhận

Khách hàng – Đối tác